Sapa se tak tao ka bungkana kates? Benni perak Buena se bisa e kakan, deun bik kembangnga bisa kiya e kakan, Taretan. Buena bisa e ka ghebei lodeh bik tomis, deunna nyaman kiya e ka ghebei lalapan bik sambel acan.

Se nyamana kuliner Situbondo gheruwa benyak macemma ben nemmo bei. Salah settong kuliner Situbondo se wajib e coba gheruwa tomissa kembang kates rambei. Buh nyaman sara mon e kakan ben aben.

Beh ella jhek kakan, jeriya paek. Cakna sapa paek? Mon penter se aghebei tak kera paek. Mon polana emakna kaule sering aghebei deri kule ghik kenik. Rassa paek elang, perak kare paekna odik, se kadhibik malolo (beh mak surhat haha).

kuliner situbondo

Tomissa kembang kates rambei mon e berrik lamben jukok tasek guring cek nyamanna nak-kanak. Jhek loppae tambei sambel bik karopok, asli kobessa sara hahaha. Beremma? Bede se dujhen kiya? Pade berarti.

Dhuli pas entar ka kebun nyare bungkana kates rambei se benyyak kembangnga. Pettek pas ghibe mole, keng abele gellu ka se andik bungkana malle deddi kakanan halal hehehe.

kuliner situbondo

Mon resseppa emakna kaule biasana ngak nika malle tak paek. Pertama, becco pa berseh teros kolop kembangnga kates rambei bik kaju jeren ghebey maelang paekna. Mare ghenika pas siap aghi palappa se ghebey tomissa. Nika resseppa :

Beng Pote

Beng Mera

Buje

Cabbhi Letek

Beng Deun

Gule

Mon pon mare e kolop kembangnga kates rambei-ya langsung gengsa bik palappa se pon e siap aghi. Sambi luy gheluy ghenika pon e attassa bejen. Mon bisa ngangguy bejen se burikna celleng, malle rassana tambe nyaman hahaha.

Nah, paste tan-taretan se maca artikel nika se bede e luar kota langsung kerrong kan? Langsung pas aghebei dhibik, sekalian malle engak ka kampong halamanna. Halaman sanapa? Nggi tak oning wkwkwk.

Benyak kan kuliner Situbondo se man-nyaman ben mode? Mangkana jhek ragu mele reng Situbondo ghi #eaaa. Mon benni abekna dhibik se a lestari aghi, teros sapa pole pas?

*****